دانشکده هنر های تجسمی و کاربردی
مرمت بنا و احياء بافت هاي تاريخي

 دكتر نيما ولي بيگ
دكتري مرمت بنا و احياء بافت هاي تاريخي - رزومه
 
الف جايگاه:
گروه هاي آموزشي و پژوهشي واحدي است متشكل از اعضاي هيات علمي متخصص در يك رشته از شعب دانش بشري كه در دانشكده داير است.
ب  نحوه انتصاب:
مدير گروه به پيشنهاد رئيس دانشكده از ميان اعضاي گروه با تاييد و حكم رئيس دانشگاه براي مدت دو سال منصوب مي گردد.
تبصره : پس از مدت دو سال انتصاب مجدد براي تصدي سمت مدير گروه، بر اساس ارزيابي گزارش عملكرد دو سالانه وي صورت مي پذيرد.
 ج  وظايف واختيارات مدير گروه:
1. ابلاغ برنامه هاي اجرايي و تكاليف عمومي اعضاي هيات علمي اعم از آموزشي(نظري  عملي)، پژوهشي، راهنمايي دانشجو و خدمات و رعايت نظم و انضباط كاري اعضاي هيات علمي گروه و نظارت بر حسن اجراي آن؛
2. تهيه برنامه اجرايي وظايف آموزشي و پژوهشي و خدماتي ارائه شده از طريق گروه بر اساس خط مشي شوراي دانشكده با مشورت اعضاي گروه قبل از شروع نيمسال تحصيلي و تهيه جدول دروس هر نيم سال با همكاري اعضاي گروه و تسليم آن رئيس به دانشكده ؛
3. تجديد نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرين پيشرفت ها و تغييرات و تحولات علمي و تسليم اين برنامه هاي به مراجع ذيربط؛
4. تشكيل و اداره جلسات شوراي گروه و ارسال گزارش كار، مصوبات، پيشنهادها و نظريات جمعي گروه به رئيس دانشكده، براي هماهنگي اجرايي يا طي مراحل قانوني براي اجرا؛
5.  ابلاغ بخشنامه ها و آيين نامه ها و مصوباتي ابلاغي از سوي رييس دانشكده به اعضاي گروه؛
6. پيشنهاد نيازهاي مالي گروه به رييس دانشكده ؛
7. انجام دادن كليه مكاتبات رسمي گروه و پيشنهاد تهيه لوازم، كتابها، نشريات و ساير ملزومات مورد نياز گروه به رييس دانشكده ؛
8. پيشنهاد طرح هاي پژوهشي كه گروه راساً يا با همكاري گروه هاي ديگر آماده انجام دادن آن است به رئيس دانشكده براي تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه؛
9. ارزيابي كار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به رييس دانشكده.
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/06/13
تعداد بازدید:
9197
دانشكده حفاظت و مرمت
خيابان حكيم نظامي، كوچه سنگتراش هاي غربي، نبش داووديها ، دانشكده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
كد پستي : 8175894418
تلفن تماس : 36256017 - 36278681 - 36278785
نمابر :36256019
دانشگاه هنر اصفهان
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
ورود اعضا
Powered by DorsaPortal