دانشکده هنر های تجسمی و کاربردی
باستان سنجي
دکتر امید عودباشی
o.oudbashi@aui.ac.ir
رزومه
 
الف جایگاه:
گروه های آموزشی و پژوهشی واحدی است متشکل از اعضای هیات علمی متخصص در یک رشته از شعب دانش بشری که در دانشکده دایر است.
ب  نحوه انتصاب:
مدیر گروه به پیشنهاد رئیس دانشکده از میان اعضای گروه با تایید و حکم رئیس دانشگاه برای مدت دو سال منصوب می گردد.
تبصره : پس از مدت دو سال انتصاب مجدد برای تصدی سمت مدیر گروه، بر اساس ارزیابی گزارش عملکرد دو سالانه وی صورت می پذیرد.
 ج  وظایف واختیارات مدیر گروه:
1. ابلاغ برنامه های اجرایی و تکالیف عمومی اعضای هیات علمی اعم از آموزشی(نظری  عملی)، پژوهشی، راهنمایی دانشجو و خدمات و رعایت نظم و انضباط کاری اعضای هیات علمی گروه و نظارت بر حسن اجرای آن؛
2. تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و تهیه جدول دروس هر نیم سال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن رئیس به دانشکده ؛
3. تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت ها و تغییرات و تحولات علمی و تسلیم این برنامه های به مراجع ذیربط؛
4. تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده، برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی برای اجرا؛
5.  ابلاغ بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوباتی ابلاغی از سوی رییس دانشکده به اعضای گروه؛
6. پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رییس دانشکده ؛
7. انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها، نشریات و سایر ملزومات مورد نیاز گروه به رییس دانشکده ؛
8. پیشنهاد طرح های پژوهشی که گروه راساً یا با همکاری گروه های دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه؛
9. ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رییس دانشکده.
 
لیست  دروس کارشناسی ارشد رشته باستان سنجی  - گرایش مواد آلی 
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/06/04
تعداد بازدید:
4777
دانشكده حفاظت و مرمت
خيابان حكيم نظامي، كوچه سنگتراش هاي غربي، نبش داووديها ، دانشكده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
كد پستي : 8175894418
تلفن تماس : 36256017 - 36278681 - 36278785
نمابر :36256019
دانشگاه هنر اصفهان
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
ورود اعضا
Powered by DorsaPortal