دانشکده حفاظت و مرمت
با همكاري معاونت پژوهشي و انجمن هاي علمي دانشكده حفاظت و مرمت
كارگاه آموزش خط كوفي بنايي
سلسله نشست هاي علمي - پژوهشي دانشكده حفاظت و مرمت
به تشخيص گروه هاي آموزشي و معاونت پژوهشي دانشكده حفاظت و مرمت و همچنين با توجه به نياز دانشجويان به آشنايي، خوانش و تحوه ترسيم و تحليل خط كوفي بنايي كه در بيشتر بناهاي تاريخي مهم دوره اسلامي مشاهده مي شود، كارگاه آموزش خط كوفي بنايي با تدريس استاد عبدالله قوچاني و با همكاري پايگاه پژوهشي مسجد جامع اصفهان، در محل مسجد جامع برگزار گرديد. 
در بخش اول اين كارگاه مباحث تئوري با استفاده از تصاوير كتيبه بنا ها و آثار ارزشمند نقاط مختلف جغرافياي ايران ارائه گرديد و استاد قوچاني به بيان تاريخچه پيدايش، تحول و معرفي انواع نمونه هاي فارسي و عربي خط كوفي بنايي پرداختند. سپس با نشان دادن تصاويري متعدد از آيات قرآني، احاديث و اشعار در بناهاي تاريخي، نحوه خواندن كتيبه ها و اصول و قواعد آن را براي حاضران تشريح نمودند. 
پس از پايان بخش تئوري كارگاه، شركت كنندگان زير نظر استاد قوچاني و با استفاده از كاغذ شطرنجي، به ترسيم كتيبه هاي خط كوفي بناييِ موجود در ايوان هاي مسجد جامع اصفهان پرداختند و استاد قوچاني ضمن راهنمايي و ترسيم عملي اين كتيبه ها، ايرادات و مشكلات دانشجويان را برطرف و اصلاحات لازم را انجام ميدادند.
اين كارگاه با فراخوان قبلي و با سقف حداكثر 35 نفر پيش بيني شده بود كه ظرفيت تعيين شده، به طور كامل ثبت نام و كارگاه برگزار گرديد. در پايان كارگاه نيز، به شركت كنندگان گواهي شركت در كارگاه با امضاء مدرس كارگاه و معاون پژوهشي دانشكده حفاظت و مرمت اعطا گرديد.
 
 
 
 
 
تاریخ:
1397/09/19
تعداد بازدید:
4396
منبع:
Powered by DorsaPortal